Zpracování osobních údajů

Odesláním dat z webového formuláře na www.fain-interier.cz udělujete souhlas společnosti FAIN Interier s.r.o., se sídlem Rožmitálova 28, 678 01 Blansko, IČ: 28339631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně - oddíl C, vložka 62282 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Údaje“):

Účel a rozsah zpracování

Údaje zpracováváme dle zákonného důvododu, kterým je - Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je - vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při poptávce jsou vyžadovány Údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření obchodní nabídky. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, ani zaslat obchodních sdělení a činění další marketingové aktivity. Ze strany správce nedocházík automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce zpracovává tyto osobní údaje (dále jen „Údaje“):


  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu info@fain-interier.cz nebo doporučením dopisem na adresu Správce - FAIN Interier s.r.o., se sídlem Rožmitálova 28, 678 01 Blansko.

Doba zpracování

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je povinnen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Dle podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Tyto právidla pro zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Proč spolupracovat s námi

Více než 14 let zkušeností
Kování blum s doživotní zárukou
500+ spokojených zákazníků
Profesionálové prověření praxí
Flexibilní a rychlý servis
Inovace a moderní materiály
Sjednejte si schůzku nebo volejte 608 433 725
Poradenství od nás máte zdarma. V případě realizace zakázky je i 3D návrh na naše náklady.

Mám zájem o schůzku včetně poradenství

Odesláním formuláře souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.